LEES MEER – BURGERRECHTEN

LEES MEER - BURGERRECHTEN
De burgers, die het Grootburgerrecht bezaten, hadden weiderecht. Ze waren verplicht binnen de stadspoorten te wonen. De bewoners, die net buiten de stadsmuren woonden in Brunnepe en de Hagen, kwamen aanvankelijk dus niet voor het weiderecht in aanmerking. Voor deze groep burgers riep men het Buitenburgerschap in het leven. Het was voor half geld en met beperkt weiderecht. Tenslotte waren er ook nog Kamper burgers, die het Kleinburgerrecht bezaten. Hier was geen weiderecht aan verbonden en werd gratis verstrekt. In 1868 besloot de gemeenteraad dat het Grootburgerrecht alleen nog door middel van vererving verkregen kon worden. Bij afschaffing van de verkoop kostte het Grootburgerrecht f 600,-.