DE STAD EN HAAR KOEBOEREN

Uithangbord

MUSEUM STADSBOERDERIJ

Ons museum is gevestigd in een oude stadsboerderij in de binnenstad van Kampen. Het heeft als doel om de geschiedenis en cultuur van de Kamper stadsboeren levend te houden.

LEES MEER - MUSEUM STADSBOERDERIJ
Bevlogen vrijwilligers leiden je rond door het museum en nemen je aan de hand van voorwerpen mee in het verhaal van de Koeboer. Wij heten je van harte welkom in ons unieke museum.

FOTO EXPOSITIE

Achter de stadsboerderij op de binnenplaats is een interessante foto expositie te bezichtigen over de bedrijvigheid van de boeren in de binnenstad van Kampen.

LEES MEER - FOTO EXPOSITIE
De expositie neemt de kijker in beeld mee terug in de tijd. Onze vrijwilligers kunnen je een informatieve toelichting geven bij de afzonderlijke foto’s.

COLLECTIE EN ACTIVITEITEN

Onze uitgebreide collectie telt honderden voorwerpen van de meest uiteenlopende aard, van huisraad, kleding en diverse  voorbeelden van huisvlijt tot aan gereedschappen en boeken. 

KAMPER KOEBOEREN

In de Hanzestad Kampen troffen we tot ver in de 20e eeuw een groep boeren aan, die leefden, woonden en werkten te midden van de burgerbevolking. 

LEES MEER - KAMPER KOEBOEREN
Over welke aantallen praten we dan? Uit publicaties blijkt dat in 1815 ongeveer 260 boerenbedrijven in de stad gehuisvest waren. Dit aantal was in 1950/51 afgenomen tot 133 Koeboeren (Groot- en Buitenburgers). Eind jaren negentig stopte de laatste stadsboer.

STADSBOERDERIJ

De boerderijen bevonden zich in de binnenstad. Opeengedrongen tussen burgerwoningen waren ze veelal niet te onderscheiden van de andere woningen.

LEES MEER - STADSBOERDERIJ
Woonhuis en stal waren bij de stadserven onder één dak gebouwd. Aan de straatkant bevond zich de zgn. “pronkkamer” met beddestedes. Overdag verbleef het gezin hoofdzakelijk in het voorste gedeelte van de stal (’t hukien). Vaak had de stadsboerderij naar achteren geen ingang. Het verplaatsen van het vee naar de straat en het wegkruien van de mest vond plaats door de gang van het woonhuis.

BURGERRECHTEN

De inwoners die vanaf de 13e eeuw binnen de stadsmuren woonden, hadden burgerrechten en burgerplichten. Een van de verkregen rechten was het weiderecht.

LEES MEER - BURGERRECHTEN
De burgers, die het Grootburgerrecht bezaten, hadden weiderecht. Ze waren verplicht binnen de stadspoorten te wonen. De bewoners, die net buiten de stadsmuren woonden in Brunnepe en de Hagen, kwamen aanvankelijk dus niet voor het weiderecht in aanmerking. Voor deze groep burgers riep men het Buitenburgerschap in het leven. Het was voor half geld en met beperkt weiderecht. Tenslotte waren er ook nog Kamper burgers, die het Kleinburgerrecht bezaten. Hier was geen weiderecht aan verbonden en werd gratis verstrekt. In 1868 besloot de gemeenteraad dat het Grootburgerrecht alleen nog door middel van vererving verkregen kon worden. Bij afschaffing van de verkoop kostte het Grootburgerrecht f 600,-.

vragen?

Heb je een vraag over het museum, je bezoek of onze collectie?

Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.