LEES MEER – DHR EN MW DOUG DELEEUW

LEES MEER - DHR EN MW DOUG DELEEUW
de opa van meneer – Warner de Leeuw genaamd – werd in 1885 in de Boven Hofstraat in Kampen geboren. Vader Gerrit was stadsboer annex klompenmaker. Warner was de oudste zoon in het gezin. Begin vorige eeuw, het gehele gezin stond aan de vooravond om te emigreren naar Amerika. Echter vier dagen voor vertrek besliste zijn moeder Niesje dat de emigratieplannen niet doorgingen. Warner respecteerde haar beslissing, maar hij ging wel voor het avontuur. Vlak voor zijn vertrek toog het hele gezin nog snel naar de fotograaf voor de, zo zal later blijken, allerlaatste gezinsfoto. Twee dagen later stapte Warner op de boot naar Holland, Michigan. Hij vond werk als timmerman en zette een grote timmerhoutwerf op, die vandaag de dag nog gerund wordt door nazaten van Warner. Wij kijken uit naar het bezoek van de familie DeLeeuw. Met dank voor de samenwerking aan Reinier de Wit van Kampen and Beyond.